Heidevolk

Heidevolk
Played at Graspop Metal Meeting
2012 / 2015

Country

Nederland

Biography

Nederlandstalige muziek wordt niet bepaald vereenzelvigd met metal, toch is er een handvol bands die aantonen dat het kan. Een van de exponenten van het genre is het Arnhemse Heidevolk, een heidens combo dat een decennium geleden debuteerde en inmiddels een benijdenswaardige status heeft opgebouwd in de pagan metalscene. De pseudoniemen van de bandleden mogen dan wel grappig klinken (Splintervuyscht, Bomenbreker, Roodbaert, den Vellenknotscher, Vruchtbaert en Nachtbraeker), hun songs zijn wel degelijk serieus en brengen het wel en wee van de volkeren der Lage Landen twee millennia geleden weer tot leven. Toch is Heidevolk niet te beroerd om dat serieuze aspect af en toe zelf in vraag te stellen, getuige het hilarische ‘Vulgaris Magistralis’ (check vooral die clip op Youtube!). (Tekst: Morbid Geert)


Dutch is not exactly a language you’d spontaneously associate with metal but there are still a number of bands out there to prove it can be done. One of the leading bands in the genre is Arnhem-based band Heidevolk, a pagan outfit that formed a decade ago and enjoys an enviable status on the pagan metal scene. The band members’ pseudonyms may sound somewhat funny to native speakers of Dutch (Splintervuyscht, Bomenbreker, Roodbaert, den Vellenknotscher, Vruchstbaert and Nachtbraeker) but most of the songs are dead serious in evoking the history of the tribes that lived in the Low Countries two millennia ago. Still, that doesn’t mean they don’t have a sense of humour: just listen to the hilarious track ‘Vulgaris Magistralis’ (be sure to check the Youtube clip!). (Text: Morbid Geert)